بهار دانش صفویه

نظر شما:

مجموعه ای از حکایات و قصص ادیبانه به انشای عنایت الله کنبو در ۱۰۶۱، نستعلیق سده ۱۲ (سنه ی ۱۶۰ جلوس)، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر علی اصغر حسینی در ۱۲۹۹، بر کاغذ ترمه در ۲۷۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ و عطف و گوشه ها تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : عنایت‌الله کنبو (مولف)
موضوع اثر : داستان‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه ابری فرنگی ، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، رویه کاغذ ابری، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان