حاشیة لوامع‌الاسرار فی شرح مطالع‌الانوار صفویه

نظر شما:

تألیف میر سید شریف علی گرگانی (ف: ۸۱۶ق) نستعلیق سیدمحمد تنکابنی در دوشنبه محرم ۱۱۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج سیاه با آستر ابری
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمودبن ابی‌بکر سراج‌الدین ارموی (نامعلوم) محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (نامعلوم) محمد تنکابنی (کاتب) علی بن محمد الجرجانی (محشی)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/منطق
تاریخ خلق : ۱۱۱۱ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان