حاشیة تحریرالقواعد المنطقیة فی شرح الرسالةالشمسیة صفویه

نظر شما:

تالیف میرسید شریف علی گرگانی، نستعلیق رجب ۱۱۲۷، عنوان شنگرف، ۱۵ برگ آغاز نونویس، دارای مهر ملاهادی، بر کاغذ ترمه در ۱۴۲ برگ ۱۲ و ۱۳ و ۱۵ سطری نوشته شده، خطوط متفاوت است، جلد اثر رویه کاغذ و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمد قطب‌الدین رازی (مولف اولیه) علی‌بن عمر کاتبی قزوینی (شارح) علی بن محمد الجرجانی (محشی)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ منطق
تاریخ خلق : ۱۱۲۷ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک