التعریفات صفویه

نظر شما:

تألیف میر سیدشریف گرگانی (ف: ۸۱۶ق) نسخ سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج تریاکی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۱۰/۰۰۱
پدید آورندگان : علی بن محمد الجرجانی (مؤلف)
موضوع اثر : اسلام/دائرةالمعارفها و واژه‌نامه‌ها/ فلسفه اسلامی/ اصطلاحها و تعبیرها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان