حاشیه تهذیب صفویه

نظر شما:

حاشیه ای ناظر بر حاشیهٔ ملاعبدالله به خط نستعلیق سدهٔ ۱۱ق، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه و جلد کاغذی با عطف تیماج مشکی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۰۶/۰۰۰
موضوع اثر : منطق
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ کهنه لبه دار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان