الحبوة صفویه

نظر شما:

تألیف شهید ثانی (ف: ۹۶۶ق) نستعلیق محمدیوسف بن شرف الدین مازندرانی در رجب ۱۰۶۹ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع نیم ربعی جلد تیماج قهوه ای لایی با حاشیه ضربی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۲۶۵/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدیوسف مازندرانی (کاتب) زین الدین بن علی شهید ثانی (مؤلف)
موضوع اثر : حبوه (فقه)/ ارث (فقه)
تاریخ خلق : ۱۰۶۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان