المختصرالمعانی صفویه

نظر شما:

تألیف سعدالدین مسعود تفتازانی (ف: ۷۹۲ق)، نستعلیق سدهٔ ۱۱ق، عنوان و نشان به شنگرف، محشّی، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی، جلد تیماج قهوه ای سجافدار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۷۳/۰۰۰
پدید آورندگان : مسعود بن عمر تفتازانی (مؤلف)
موضوع اثر : معانی و بیان/بدیع/زبان عربی
تاریخ خلق : قمری
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج قهوه ای سجافدار،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان