حلیة المتقین صفویه

نظر شما:

تألیف علامه محمدباقر مجلسی (ف: ۱۱۱۰ق) در رجب ۱۰۸۲ در محاسن آداب شرعی. نستعلیق محمدتقی بن حاج محمد مشهدی در سلخ رمضان ۱۰۹۲ق. عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری کوچک جلد تیماج قهوه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۹۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مولف) محمدتقی بن محمد مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : اخلاق اسلامی/احادیث اسلامی
تاریخ خلق : ۱۰۹۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج قهوه ای ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان