الذبیحیة صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی نستعلیق سده ۱۱ق عنوان و نشان به شنگرف کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط جلد تیماج قهوه ای با سجاف پارچه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۳۹۳/۰۰۲
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : صید و ذباحه/ کشتار (اسلام)
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان