قواعدالاحکام فی مسائل الحلال والحرام صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی معروف به علامه حلّی در ۶۹۲، نستعلیق محمدرضا بن نستعلیق محمدرضا بن قاضی محمد چکانی در مدرسه جعفریه اصفهان در ۱۰۵۳، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت تملک و مهر ...سبزواری، تملک و مهر ابوالحسن، یادداشتی از عبدالحسین بن محمد رحیم در ۱۳۴۰ متولد محرم ۱۲۶۴، دارای دو مهر در پایان نسخه، بر کاغذ ترمه در ۳۲۹ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۱۹/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن یوسف علامه حلی (مولف) محمدرضابن قاضی محمد چکانی (کاتب)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۵۳ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان