قواعدالاحکام فی مسائل‌الحلال و الحرام صفویه

نظر شما:

تالیف ابومنصور جمال‌الدین، حسن بن یوسف بن مطهّر حلّی معروف به علامه حلّی (۶۴۸ - ۷۲۶)، از علمای اصولی شیعه قرن هشتم، نسخ سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، محشی، با بلاغ سماع به خط علامه مجلسی برای علاءالدین محمد که نزد مجلسی در ۱۰۱۹ درس خوانده به گواهی عبدالحسین بن محمدرحیم در ۱۳۴۱با مهر وی، یادداشت و مهر تملک محمدقاسم قاینی، بر کاغذ ترمه در ۱۹۳ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن یوسف علامه حلی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک