المبسوط صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن طوسی (۳۸۵ - ۴۶۰) معروف به شیخ طوسی، شیخ‌الطایفه و شیخ، از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم، نسخ فضل الله بن محمد در پایان ربیع الاول ۱۰۲۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت ابن محمد صادق، مهر میرزا موسوی با تاریخ گویا ۱۱۳۱، یادداشت تملک مولانا نقی، یادداشت ملا محمد در ۱۱۷۸، یادداشتی در خصوص کاتب نسخه، دو مهر ناخوانا در پایان، بر کاغذ ترمه در ۱۳۶ برگ ۲۴ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۴۷/۰۰۰
پدید آورندگان : فضل‌الله‌بن محمد (کاتب) محمد بن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۲۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک