المبسوط صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی ، شیخ‌الطایفه و شیخ (۳۸۵ - ۴۶۰)، از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری، نسخ ابراهیم اصفهانی پسر قیابیک در ۲۵ رجب ۱۰۵۲، تملک آقا محمد هادی با مهر وی، تعمیر کرده ی محمدباقر موسوی زنجانی در صفر ۱۲۷۳، بر کاغذ ترمه در ۴۴۸ برگ ۲۳ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ سرطبل دار است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : ابراهیم اصفهانی (کاتب) محمد بن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۵۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان