الاربعون حدیثا صفویه

نظر شما:

از علامه محمدباقر مجلسی (ف: ۱۱۱۰ق). نسخ سده ۱۱ و ۱۲ق. آغاز افتاده. عنوان و نشان به شنگرف. کاغذ ترمه. قطع وزیری متوسط. جلد تیماج سرخ با حاشیه ضربی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۵۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مولف)
موضوع اثر : اربعینات/ احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ با حاشیه ضربی،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان