زادالمعاد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷ - ۱۱۱۰) معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، نسخ پنجشنبه ۲۸ رجب ۱۲۰۱، عنوان و نشان و ترجمه شنگرف، دارای سرلوح مذهب، دارای جدول و کمند، دارای چهار یادداشت تولد به تاریخ ۱۲۸۴، ۱۲۹۴، ۱۳۰۷ و ۱۳۰۸، بر کاغذ ترمه در ۲۶۷ برگ ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر روغنی گل و بوته است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۹۸۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مولف)
موضوع اثر : دعاها/زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، لاکی(روغنی)، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، روغنی، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک