بحارالانوار الجامعة لدررالاخبار قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف محمدباقر مجلسی (۱۰۳۷-۱۱۱۰)معروف به علامه مجلسی و مجلسی ثانی فقیه شیعه در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین صفوی، نسخ ۱۲۴۵،مجلد دوم، دارای سرلوح و جدول به زر، عنوان و نشان شنگرف، با یادداشت و مهر محمد اسماعیل، بر کاغذ ترمه در ۲۶۵ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۱۷/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقربن محمدتقی مجلسی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : ۱۲۴۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی طلا پوش، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان