تهافت‌الفلاسفة ترکمانان قراقویونلو

نظر شما:

مصلح الدین مصطفی بن یوسف بن صالح خواجه زاده بروسی رومی درگذشته ی ۸۹۳، نستعلیق ۲۷ رجب ۸۹۹ در مدرسه ی دارالایتام شیراز، دارای سرلوح، جدول، عنوان و نشان شنگرف، یادداشت لطفعلی بن محمدکاظم، یادداشت خریداری که قسمتی از آن در مرمت های پیشین از بین رفته، بر کاغذ ترمه در ۱۱۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج زرد است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح الدین مصطفی بن یوسف بن صالح خواجه زاده بروسی رومی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه/ نقد و تفسیر فیلسوفان/ دفاعیه‌ها و ردیه‌ها
تاریخ خلق : ۲۷ رجب ۸۹۹ قمری (قرن ۹)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سرلوح, جدول, کاغذ ترمه
دوره تاریخی ترکمانان قراقویونلو روی بر خط زمان