میران‌الاشعار صفویه

نظر شما:

تالیف سیفی بخاری که در ۸۹۶ ساخته، نستعلیق سده ۱۱، دارای سرلوح مذهب، جدول زرین، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۳۲ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ضربی و عطف و لبه ها تیماج سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : سیفی بخاری (مؤلف)
موضوع اثر : فن شعر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج، رویه کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول، ضربی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان