النجم من کلام سیدالعرب و العجم صفویه

نظر شما:

تالیف ابوالعباس احمد بن سعد اقلیسی قبل از ۷۵۸، نگارنده ی الغرر من کلام سید البشر، نسخ سده ۱۱، دارای سرلوح مذهب، عنوان و نشان شنگرف، جدول به زر و لاجورد، مهر ترنج مانند در صفحه ی آغاز و انجام با سجع « توکلت علی الله» در وسط و بیت شعری در اطراف، یادداشت تملک و مهر محمدعلی بن عبدالجواد، بر کاغذ ترمه در ۳۶ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد تیماج سرخ ضربی با حاشیه ی قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۹۴/۰۰۲
پدید آورندگان : ابوالعباس احمدبن سعد اقلیسی (مولف)
موضوع اثر : محمد(ص)، پیامبر اسلام/ نقل و قولها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، تذهیب وترصیع، جدول، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان