حسن و دل صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن یحیی فتاحی، سیبک نیشابوری، از شاعران معروف قرن نهم هجری، درگذشته ی ۸۵۳، نستعلیق خوش سده ۱۰، عنوان و نشان شنگرف و زر، دارای سرلوح مذهب، جدول به زر و لاجورد، کاغذ متن زرافشان، دارای مهر محمدصالح در پایان نسخه، در پشت برگ آخری شرح حال نیشابوری آمده، بر کاغذ ترمه در ۱۳ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۱۸/۰۰۰
پدید آورندگان : یحیی سیبک نیشابوری (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول، تذهیب وترصیع،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان