مهر و مشتری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۵۰/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن احمد عصار تبریزی (مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان