مثنوی معنوی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۴۴/۰۰۰
پدید آورندگان : جلال‌الدین محمد بن محمد مولوی (شاعر) میرزا جان محمد (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک