نقل عشاق صفویه

نظر شما:

تالیف محتشم کاشانی درگذشته ی ۹۹۹ یا ۱۰۰۰ که در ۳۱ سالگی ساخته، نستعلیق سده ۱۱، با سرلوح مذهب و جدول، عنوان و نشان به زر، برگهای آغاز نسخه آسیب دیده، بر کاغذ ترمه ی سمرقندی در ۸۹ برگ ۱۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۵۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن احمد محتشم کاشانی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی/علی بن احمد محتشم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه سمرقندی، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان