الامالی صفویه

نظر شما:

تالیف محمد بن حسن طوسی معروف به شیخ طوسی، شیخ‌الطایفه و شیخ، از علمای ایرانی شیعه در قرون چهارم و پنجم هجری قمری بود. او معاصر سلطان محمود غزنوی، حکومت آل بویه، شیخ صدوق، فردوسی، شیخ مفید و سید مرتضی بوده‌است.شیخ طوسی توانست مکتب اجتهادی فقه جعفری را در برابر مکاتب فقهی اهل سنت به استقلال برساند و آن را به کامل کند.، نسخ سده ی ۱۱، دارای سرلوح و جدول زر و لاجورد، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشتی در پایان متن به تاریخ ۱۲۸۶ در نجف اشرف، بر کاغذ ترمه در ۳۳۲ برگ ۱۶ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۰۲۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، ضربی، دست ساز، تذهیب وترصیع، مجدول،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک