التفسیر صفویه

نظر شما:

تالیف علی بن ابراهیم قمی از علما و مشایخ بزرگ شیعه‌، زمان دو امام معصوم شیعه را درک کرده و تا سال ۳۰۷ قمری، زنده بود، نسخ سده ی ۱۲، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح مذهب و جدول به زر، انجام افتاده، دارای مهر مربع شکل ناخوانا، بر کاغذ ترمه در ۳۸۴ برگ ۱۹ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی مرمت شده با تیماج آلبالویی.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن ابراهیم القمی (مفسر)
موضوع اثر : تفاسیر مأثوره/ شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان