مرآةالادوار و مرقاةالاخیار صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۱۵/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح الدین محمد لاری (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ جهان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک