عرفات‌العاشقین (کعبه عرفان) صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۸۷/۰۰۰
پدید آورندگان : تقی‌الدین محمد حسینی اوحدی (مؤلف)
موضوع اثر : عرفان/ سرگذشتنامه عارفان/ آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک