ریاض الملوک فی ریاضات السلوک صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : نظام‌الدین شامی (مؤلف) محمد کاظم بن حسین قلی دلال کاشانی (کاتب)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰۲۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر و ۹۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان