دیوان کمال‌الدین اسماعیل اصفهانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۴۱/۰۰۰
پدید آورندگان : اسماعیل بن جمال‌الدین کمال اسماعیل (شاعر و مؤلف) محمدامین بن احمد شکی (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان