صفات العاشقین صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۲۳/۰۰۰
پدید آورندگان : بدرالدین هلالی جغتائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان