دیوان ابن‌یمین فریومذی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمود بن یمین‌الدین ابن‌یمین (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان