دیوان قدسی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۲۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدحسین قدسی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان