وصف کشمیر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۷۱/۰۴۱
پدید آورندگان : طغرای مشهدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : کشمیر/ شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان