دیوان کلیم کاشانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۴۳/۰۰۰
پدید آورندگان : ابوطالب کلیم (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، کاغذ، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی، ابری سازی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان