کلیات سعدی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : مصلح بن عبدالله سعدی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ نثر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۲ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک