حدیقة الحقیقة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۳۶/۰۰۰
پدید آورندگان : مجدود بن آدم سنائی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی/ شعر عرفانی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، جدول کشی، زرافشان،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک