خلاصة وفاءالوفاء فی اخبار دارالمصطفی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۶۷/۰۰۰
پدید آورندگان : علی بن عبدالله السمهودی (مؤلف)
موضوع اثر : تاریخ مدینه/ آداب و رسوم زیارت مدینه/ زیارتگاههای اسلامی مدینه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان