ریاض الملوک فی ریاضات السلوک صفویه

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۲۱/۰۰۰
پدید آورندگان : نظام‌الدین شامی (مولف) ملا خورد کاتب (کاتب)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، تذهیب و جدول کشی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر و ۲۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان