اخبار علیه در غزوات مرتضویه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۰۳/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدفصیح خاکسار (مؤلف)
موضوع اثر : جنگهای علی بن ابیطالب (ع) امام اول
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و جدول کشی، ضربی،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان