الشافی صفویه

نظر شما:

تالیف سیدمرتضی علم الهدی بغدادی در امامت، نسخ عبدالله بن محمد داود در محرم ۱۱۰۰، عنوان و نشان شنگرف، دارای سرلوح مذهب، دارای جدول و کمند، خریداری عبدالحسین از شریعتمدار حاج شیخ محمد حسین مدرس سبزواری در ۲۵ ذیقعده ۱۳۳۸، بر کاغذ ترمه در ۲۵۵ برگ ۲۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی طلاپوش است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۸۸۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالله‌بن محمد داود (کاتب) مرتضی بن داعی علم الهدی (مؤلف)
موضوع اثر : امامت
تاریخ خلق : ۱۱۰۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی زرکوب، دست ساز، تذهیب وترصیع، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک