الامالی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۰۸/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن حسن طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۲۵ سانتیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک