خطبةالبیان صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۴۸/۰۰۰
پدید آورندگان : علاءالدین تبریزی (کاتب) علی بن ابی طالب(ع) (مؤلف)
موضوع اثر : خطبه‌ها
تاریخ خلق : ۹۵۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان