هدایةالامة الی احکام‌الائمة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن الحسن الحر العاملی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث و احکام شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان