هدایة الامة الی احکام الائمة صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ حرّ عاملی به خط نسخ«فتح الله بن حاجی محمد نسایی» در ربیع الثانی۱۰۹۰ق، کاغذ ترمه و جلد تیماج آلبالویی ضربی با آستر ابری.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۱۱/۰۰۰
پدید آورندگان : فتح‌الله‌بن حاجی محمد نسابی (کاتب) محمد بن الحسن الحر العاملی (مؤلف)
موضوع اثر : احادیث شیعه/احادیث احکام
تاریخ خلق : ۱۰۹۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان