مختلف‌الشیعة فی احکام‌الشریعة صفویه

نظر شما:

تألیف علامه حلی (ف:۷۲۶ق) نسخ علی بن محمد بن حسن خوراسکانی در محرم ۱۰۱۷ق از ودیعه تا آخر کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد تیماج سرخ ضربی سرطبل دار
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۹۸/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن محمدبن حسن خوراسکانی (کاتب) حسن بن یوسف علامه حلی (مولف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : ۱۰۱۷ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ ضربی سرطبل دار،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان