کشف‌الحق و نهج‌الصدق صفویه

نظر شما:

تألیف علامه حلّی (ف: ۷۲۶ق) به نام الجایتو، نسخ سدهٔ ۱۱ق، عنوانو نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی، جلد تیماج سرخ نو.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۶۲/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن بن یوسف علامه حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج سرخ نو،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان