الاثنی‌عشریة فی الحج صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی، نسخ (ابوالحسن محمد رشید اردوبادی) در ۲۴ محرم ۱۰۴۸ق، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی و جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار با عطف چرم قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۷/۰۰۴
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : حج
تاریخ خلق : ۱۰۴۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج آلبالویی سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان