الاثنی‌عشریة الصومیة صفویه

نظر شما:

تألیف شیخ بهایی، نسخ (ابوالحسن محمد رشید اردوبادی) ۱۰۴۸ق، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی و جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار با عطف چرم قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۷/۰۰۳
پدید آورندگان : محمد بن حسین شیخ بهائی (مؤلف)
موضوع اثر : روزه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج آلبالویی سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۷ سانتیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویان
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان