اللمعةالجلیة فی معرفةالنیة صفویه

نظر شما:

تألیف ابن فهد حلّی، نسخ محمد رشیدا در ۸ ربیع الاول ۱۰۴۹ق، کاغذ ترمه، قطع نیم ربعی و جلد تیماج آلبالویی سرطبل دار با عطف چرم قهوه ای.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۵۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمد رشیدا (کاتب) احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : پیامبر اسلام
تاریخ خلق : ۱۰۴۹ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، تیماج آلبالویی سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان