عدةالداعی و نجاح‌الساعی صفویه

نظر شما:

تألیف «ابن فهد حلّی» (ف: ۸۴۱ق) که در دوشنبه ۱۶ جمادی الاولی ۸۰۱ق به انجام رسانده است در یک مقدمه و ۶ باب، به خطنسخ «محمدتقی بن محمدامین قوژدی در صفر ۱۱۱۴ق، دو برگ آخر نونویس، محشّی، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه و جلد تیماج سرخ.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۰۲۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدتقی‌بن محمدامین قوژدی (کاتب) احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۱۴ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان